Dostawy i płatności

DOSTAWA TOWARU:

  1. ZAMÓWIONE ARTYKUŁY ZOSTANĄ DOSTARCZANE DO KUPUJĄCEGO ZA POŚREDNICTWEM DHL I INPOST. DANE NA PRZESYŁCE ZAWIERAĆ BĘDĄ INFORMACJE WSKAZANE PRZEZ KUPUJĄCEGO W FORMULARZU ZAMÓWIENIA, W TYM IMIĘ I NAZWISKO KUPUJĄCEGO ORAZ ADRES DO KORESPONDENCJI. WRAZ Z PRZESYŁKĄ KUPUJĄCY OTRZYMA PISEMNE POTWIERDZENIE ISTOTNYCH ELEMENTÓW ZAWARTEJ UMOWY SPRZEDAŻY, TAKICH JAK W SZCZEGÓLNOŚCI: CENA ZAKUPIONEGO PRODUKTU, NAZWA ZAKUPIONEGO PRODUKTU A TAKŻE INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY
  2. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA WYNOSI DO 5 DNI ROBOCZYCH LICZONYCH OD DNIA OTRZYMANIA BANKOWEGO POTWIERDZENIA DOKONANIA PŁATNOŚCI ZA ZŁOŻONE ZAMÓWIENIE. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA STANOWI CZAS, W JAKIM OBSŁUGA SKLEPU PRZYGOTUJE ZAMÓWIONE TOWARY I WYDA PRZESYŁKĘ FIRMIE KURIERSKIEJ / POCZCIE POLSKIEJ CELEM DOSTARCZENIA DO KUPUJĄCEGO. 
  3. SPRZEDAJĄCY NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA OPÓŹNIENIE LUB NIEDOSTARCZENIE PRZESYŁKI, WYNIKAJĄCE Z PODANIA BŁĘDNYCH DANYCH ADRESOWYCH KUPUJĄCEGO LUB INNYCH ZAWINIONYCH PRZYCZYN PRZEZ KUPUJĄCEGO. KAŻDY KUPUJĄCY SKLEPU OTRZYMUJE INFORMACJE O FAKCIE WYSŁANIA PACZKI, JEJ NUMERZE I PLANOWANYM TERMINIE DOSTAWY. W RAZIE, GDY ZAMÓWIENIE NIE ZOSTAŁO OTRZYMANE PRZEZ KUPUJĄCEGO W WW. TERMINIE, KUPUJĄCY MA OBOWIĄZEK POINFORMOWAĆ O TYM FAKCIE SPRZEDAJĄCEGO. 
  4. SPRZEDAJĄCY NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PROBLEMY TECHNICZNE BĄDŹ OGRANICZENIA TECHNICZNE WYSTĘPUJĄCE W SPRZĘCIE KOMPUTEROWYM, URZĄDZENIU KOŃCOWYM, SYSTEMIE TELEINFORMATYCZNYM ORAZ INFRASTRUKTURZE TELEKOMUNIKACYJNEJ, Z KTÓREGO KORZYSTA KUPUJĄCY, A KTÓRE UNIEMOŻLIWIAJĄ KUPUJĄCEMU POPRAWNE KORZYSTANIE ZE SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SKADMASZ.PL
  5. KOSZTY PRZESYŁKI PONOSZONE SĄ PRZEZ KLIENTA. 

PŁATNOŚCI:

  1. ZAPŁATA ZA ZAKUPIONY W SKLEPIE INTERNETOWYM WWW.SKADMASZ.PL TOWAR NASTĘPUJE ZA POŚREDNICTWEM SYSTEMU PŁATNOŚCI INTERNETOWYCH Blue Media S.A ORAZ PayU.
  2. W PRZYPADKU DOKONANIA PRZEZ KUPUJĄCEGO PŁATNOŚCI W SPOSÓB, O KTÓRYM MOWA W UST. 1 WARUNKIEM PRZYSTĄPIENIA PRZEZ SPRZEDAJĄCEGO DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA JEST OTRZYMANIE BANKOWEGO POTWIERDZENIA DOKONANIA PŁATNOŚCI W TERMINIE DO 5 (PIĘCIU) DNI OD SKIEROWANIA DO SKLEPU PRAWIDŁOWEGO ZAMÓWIENIA TOWARU. TERMIN TEN ULEGA SKRÓCENIU DO 3 DNI W OKRESIE WYPRZEDAŻY, KTÓREGO CZAS TRWANIA OKREŚLONY JEST NA STRONIE INTERNETOWEJ SKLEPU. W RAZIE BRAKU WW. POTWIERDZENIA DOKONANIA PŁATNOŚCI W ODPOWIEDNIM TERMINIE, ZAMÓWIENIE ZOSTAJE AUTOMATYCZNIE ANULOWANE BEZ KONIECZNOŚCI INFORMOWANIA O TYM KUPUJĄCEGO.
  3. PODMIOTEM ŚWIADCZĄCYM OBSŁUGĘ PŁATNOŚCI ONLINE JEST Blue Media S.A .
  4. BEZPIECZEŃSTWO PŁATNOŚCI ONLINE ZAPEWNIA  Blue Media S.A.