Keltská Noc


Keltsk Noc Prvn ročn k odstartoval v roce 2002 ☘️ M sto kon n kemp Žralok Plumlov Vstupenky Ticketstream www keltska noc cz Posts TaggedKeltsk noc Posledn dubnov večer Beltain je v keltsk tradici v znamn m sv tkem, kter symbolizoval konec temn , studen č sti roku a př chod t slunečn a radostnějš Proto je dobr nejdř ve odevzdat ohni vše, co už n m neslouž , a t m …Keltsk noc 2022 Pro v ce informac klikněte ZDE Sd lej Facebook Twitter Google LinkedIn Ubytov n v kempu Voln čas Tipy na v lety Cen k L b se v m n š kemp Rezervujte si svůj pobyt ještě dnes Rezervace Kontakt Klubov zař zen Plumlov, p o Z mek 99Keltsk noc Lidovky cz aktu ln zpr vy Sobota 23 dubna 2022, sv tek m Vojtěch schr nka Aktivovat Premium za 1 Kč Prodloužit Premium za 1 Kč Aktivovat Premium za 39 KčP len čarodějnic či filipojakubsk noc je lidov zvyk spojen s p len m ohňů a v rou v čarodějnice, kter se odehr v v noci ze 30 dubna na 1 května Pod n zvem Valpuržina noc je slaven tak v německy mluv c ch zem ch a Skandin vii P len čarodějnic a Valpuržina noc jsou často ztotožňov ny s gaelsk m sv tkem Beltain či s židovsk m sv tkem Lag baFestivaly 2018 Rock For People, Keltsk noc , Kouty Fest, Rockover Fest a spousta dalš ch koncertů a festivalů viz kalend ř 2017 Festivalovou sez nu si 1st Choice tohle l to fakt už valo Zahr li jsme na Votv r k, Rock For People, Barvy l ta, Keltsk noc , Star k fest, Attack the Summer v Praze a Mělnick vinobranPopis kulturn akce KELTSK NOC 2022 festival Harrachov Trautenberk, Harlej, Dymytry, E E, Wohnout, Tři sestry a dalš Na Keltsk noci 2022 vystoup Trautenberk, Harlej, Keks, Doctor P P , E E, Wohnout, Tři sestry, Dymytry, YoYo Band, Madam Royal, Mň ga a Žďorp, Vypsan fiXa a dalš KELTSK NOC 2022 v srpnu 2022 v HarrachověKeltsk noc Každ rok kolem 10 srpna o v kendu se kon v bl zkosti Rokytnice nad Jizerou hudebn festival Keltsk noc , na kter m nejčastěji vystupuj kapely punkov ho ražen Každ rok nechyb např Tři sestry, E E, De Bill Heads a mnoho dalš ch vesel ch seskupen Nejprve se festival konal na dojezdu lyžařsk hoV stava 30 let ZUŠ Neděle 24 04 2022 09 00 hodin Muzeum Vysok nad Jizerou V stava 30 let ZUŠ Jablonec nad Jizerou Připom nka akc a historie ZUŠ ve fotografi ch, pr ce ž ků v tvarn ch oborů V stava 30 let ZUŠ ter 26 04 2022 09 00 hodin Muzeum Vysok nad Jizerou V stava 30 let ZUŠ Jablonec nad Jizerou Připom nka akc a historie ZUŠ ve fotografi ch, pr cePobl ž akce Keltsk noc 2022 Plumlov Mezin rodn hudebn festival můžeš navšt vit i zaj mav historick pam tky, př rodn pam tky nebo jin akce v okol Jak bude počas v okol města Plumlov Sleduj aktu ln i dlouhodobou předpověď z norsk ho počas yr noZapište si do kalend řů 5 7 8 2022 Dalš informace sledujte zde V ce informac o akci Keltsk noc na www akce Kon n akce a př padn bezpečnostn opatřen ověřujte pros m př mo u pořadatele Vzhledem k mimoř dn situaci nem redakce kapacitu na průběžnou kontrolu, zda nebyla akce zrušena či přeloženaFestival KELTSK NOC 2022 PLUMLOV CELTICA PIPES ROCK, CISAL PIPERS, SLIOTAR, ERIU a mnoho dalš ch CELTICA PIPES ROCK AUT hvězdn rakousko skotsk skupina s osobit m rockov m pojet m keltsk hudby, super pod lov ho show a koncertuj c po cel m světěKeltsk noc se konala poprv v roce 2002 jako dva samostatn koncerty, jeden v Olomouci na Pevnůstce a druh na Plumlovsk přehradě na pl ži U vrbiček Tehdy tu vystupovala kapela z D nska Comely Grace, irsko australsk skupina Gone Jones a tak Tom š Kočko s OrchestremDvaadvac t ročn k festivalu Keltsk noc proběhne letos od 3 do 5 srpna na doskočišti mamut ho můstku v Harrachově Čtvrtečn program festivalu bude pro div ky zcela zdarma, v p tek dostane prvn ch tři sta div ků pivo zdarma, o polovinu levnějš parkov n než v minul ch letech a předevš m zaj mav program – to jsou l kadla letošn ho ročn kuKeltsk noc Keltsk noc , jedna z mnoha lesn ch elfů s dlouh mi červen mi vlasy a dvojit mi třpytiv mi kř dly Postavička je cca 14 16 cm vysok , formovateln a z věsn Balen v recyklokrabičce s kovov m l stečkem Může tedy st t, tancovat na kovov m l stečku Produkt spravedliv ho obchodu26 ročn k krkonošsk ho festivalu s nejlepš m v hledem Keltsk noc proběhne 5 – 7 8 2022 v Harrachově Legend rn hudebn přehl dka na doskočišti mamut ho můstku v Harrachově si připisuje hned dvě v jimečnosti oproti jin m akc m, a to za festival s nejlepš m v hledem a festival poř dan v nejvyšš nadmořsk v šce v ČRkeltsk noc je supr a s bandou jedem letos zas, už asi po čtvrt Co do obsazen mi to letos př de jednoznačně nejlepš , dost punku ale i nějakej ten kl dek obrovskou radost mi udělala Mň ga Douf m jen, že vyjde počas , loňsk průtrž před Wohnoutama dost lidem zkazila n laduKeltsk noc Harrachov vod Kalend ř akc Detail čl nku 02 08 2018 04 08 2018 Harrachov Jeden z pr zdninov ch v kendů je v Harrachově již tradičně věnov n megalomansk hudebn akci Keltsk noc , kter žto mezi př znivci modern hudby z skala přezd vku festival s nejlepš m v hledem a nejvyšš nadmořskou v škou v Česk republice Open air festival sKeltsk noc Zdroj archiv pořadatele Hostem letošn ho ročn ku nebudou jen skupiny zab vaj c se keltskou hudbou, ale tak šerm řsk tlupy prezentuj c keltsk styl boje Pro zachov n profesion ln ho historick ho r zu festivalu na sc nu přich z tak odborn ci na slovo vzat keltsk čarodějka aKELTSK NOC 2017 22 července 2017 16 01 22 ročn k Keltsk noci se pomalu, ale jistě, bl ž ke sv mu zač tku Koncerty Rock Co na v s ček na Keltsk noci 2017 a jinde nenajdete Zcela zdarma vstup na čtvrtečn program během tohoto tř denn ho festivalu05 06 2020 Pernšt nsk noc , Pardubice PŘESUNUTO, info upřesn me 06 06 2020 Festival Radosti a Života pod P lavou PŘESUNUTO na dalš ročn k 12 06 2020 Festival Dotkni se p sku, P sek ZRUŠENOFestival v nejvyšš nadmořsk v šce, tak se prezentuje Keltsk noc , kter se uskutečn už potřet v Harrachově pod mamut m skokansk m můstkem Program začne už ve čtvrtek 6 srpna, kdy zahraje např klad slovensk kapela Hork že Sl že „Vyhověli jsme hlasům fanoušků a po loňsk n ročn dramaturgii např č t měř všemi ž nry se snaž me vr tit24 ročn k festivalu Keltsk noc proběhne 8 –10 8 2019 v Harrachově P tečn zah jen bude tradičně patřit Krkonošsk Dechovce a d le se na dvou podi ch během dvou dnů vystř daj TŘI SESTRY, MONKEY BUSINESS, DYMYTRY, IVAN ML DEK A BANJO BAND, VISAC Z MEK, PRAGO UNION, KRUCIP SK, PLEXIS, DOCTOR P P , KOMUN L, SPS, E E, PIPES AND …KELTSK NOC Promotion V p tek a sobotu 22 7 23 7 2011 se v kempu Žralok pod Plumlovsk m z mkem cca 8 km od Prostějova se kon jubilejn des t ročn k Mezin rodn ho hudebn ho festivalu Keltsk nocHUDBA JE JEN JEDNAvodn str nka Čl nky Keltsk noc Čl nky Evropa 2 Kam vyrazit Motocyklov z vody v Mostě, Keltsk noc v Harrachově nebo Yzomandias v Led rn ch Bran k Sleduj E2 na soci ln ch s t ch neunikne ti ž dn novinka z našeho r dia St hni si …Z technicko organizačn ch důvodů je akce Slavnosti slunovratu a keltsk ohňov noc , pl nov na na 24 6 2017, zrušena Organiz tor akce d v na vědom , že akci nelze v dan m term nu uskutečnit vzhledem k zjevn technick a technologick n ročnosti bodu hlavn ho programu akce „stavěn obř ho menhiru“, jež mělo b t vyvrcholen m kon n cel t to akce aTrasa 3 Komentovan prohl dka nikdy nedokončen ch prostor z mku 4 a 5 patra a z meck půdy Souč st je tak př zem s vězen m a v hled z bašty Trasa je m rně n ročn a vych z pravidelně v 15 hodin, v jin m čase pouze po předchoz domluvě Kapacita prohl dky je maxim lně 15 osobZbraně v outfit4events V našem internetov m obchodě naleznete nesčetně replik zbran Pokud V s fascinuje svět D ln ho v chodu a m tů o neporaziteln ch bojovn c ch Nindža či hrůzostrašn ch samuraj ch, sekce Samurajsk meče je přesně to, co V s asi bude zaj mat Z jemcům o evropsk chladn zbraně by nemělyKELTSK MAGIE Zobrazit 12 24 48 vše Vzestupně ceny Sestupně ceny Amulet Kř ž kr lovny Guinevry 469 Kč Koupit Amulet Kř ž svat ho Kolumby 479 Kč KoupitPředprodej potrv do 11 1 2019, v den akce vstupenka za 250, Kč K tanci a poslechu zahraj kapely Nirvana cz, Katapult Cover Band, Něžn noc Blanka Šrůmov amp Jan Sahara Hedl a Hustej gul š Těš me se na vaši častMayovia 13 mesačn Maysk kalend r Mayov nikdy neř kali, že svět skonč Odkaz Mayov o cykloch premien sveta Plej ďania Plej dsk světeln terapia Shamballa a jej syst m Shamballa Kniha Tajomstvo Shambally Civiliz cie a ich symboly Vetřelci d vnověku 1 až 5 d l Vetřelci d vnověku 6 až 10 d l Symbol Anthakarana Dut Země Stonehenge Keltsk špir la AmaraA to jak ve stanu, tak když m někdo odvahu i jen tak na zemi pod šir kem a v noci naslochat šustotu lesa a jeho nočn ch obyvatel NP Šumava totiž zř dil nouzov nocoviště pro turisty na mnoha m stech n rodn ho parku Což o to, je to kr sa, ale po jedn , dvou dobrodružn ch noc ch šup do tepla chatyV katastru obce Lud řov, m stn č sti Drahanovic při silnici na Konici, je tajupln a pam tn v letn m sto s kr sn mi v hledy, kter se na turistick ch map ch objevuje pod n zvy Šv dsk šance nebo tak Šv dsk hradba, někdy Keltsk svatyně K tomuto m stu se dostanete po značen turistick cestě…Keltsk noc 1 interpr tation Titre Albumdinův magick oštěp, kter nikdy nemine c l, je produktem s zky mezi skř tky Sindrim a Brokkem na straně jedn a Lokim na straně druh Loki se s bratry vsadil, že nedok ž vykovat tři předměty stejn hodnoty Skř tci vykovali prsten Draupnir, kter se každou dev tou noc osmkr t nakop roval Mj lnir a pr vě GungnirKeltsk noc na Plumlově letos opět ne, tož tedy na Plumlově Rockov v kendKeltsk spona Muzeum je žasn m sto, kde se skr v v c, než se zd video D lka 14 minut ST AD HD 15 55 S m v muzeu II Dva slavn b sn ci a noc pln d monů Americk film režis ra Ivana Passera 1988 Hraj P Anglim, L Dernov , A Krigeov , E …Online knihkupectv Knihy ABZ cz – nab dka v ce než 150 tis c titulů za skvěl ceny, v hodn poštovn a osobn odběr zdarma na osmi pobočk chHarrachov je vyhl šen m centrem turistiky a zimn ch sportů Cel zem je protk no bezpočtem turistick ch a cyklistick ch tras, des tkami kilometrů upravovan ch lyžařsk ch stop a sjezdov ch trat všech stupňů n ročnosti V l tě je n vštěvn kům k dispozici bobov dr ha, squash, fitness, relax centrum, bowlingArchiv všech čl nků blogu květen 2022 Ze 3 online setk n k pěstov n vize Vize, jakou potřebujeme 144 Jen pro ch paj c ZTRATIL GLANC miloš NAŠE krajina ve st nu Tak trochu se zvrtlo M Neudorflov k n rodn mu aspektu vize Vize, jakou potřebujeme 143 Vize, jakou potřebujeme 142 Třet online setk n k pěstov n vize 8 květnaKeltsk noc na Plumlově letos opět ne, tož tedy na Plumlově Rockov v kendChybičky se sice vloudily, např Kelt těžko může tvrdit, že někomu dal několik 8 kali mi Sisi So a Sirotkov cena 279, Soumrak keltsk ho meče Josef vec cena 259, Jak určili bohov k keltsk odysea Bohuslav vec cena 289, Seznamka pro osaměl enyTarotov karty s překladem v češtině Okouzluj c svět tarotov ch karet, tajemn cesta vedouc k sebepozn n Symboly, myšlenky, neviditeln s ly, pocity, l ska osud Nechte se sv st pokušen m zam chat kartami sv ho života a nahl dnout s nimi do budoucnosti, poodhalit skryt tajemstv vaš duše a nal zt sKeltsk meditace mistrů Druidů v Como 3 Gym OstravaNově vznikl Turistick zn mce No 1339 – Jeskyně Pek rna bylo přiděleno č slo již dř ve zrušen Turistick zn mky No 1339 – Isarno, keltsk usedlost Letovice Zn mka bude k dost n od 17 května 2022T ma Iluze, klam, v běr z mnoha možnost , růžov br le, př liš mnoho alternativ, sen v c než realita, vzdušn z mky Rada Odložte růžov br le, pod vejte se pravdě do oč Buďte k sobě pravdiv , nežijte v iluzi Zaměřte svou energii jin m směrem, neoček vejte nemožn Přizvěte k rozhodov n rozumStylov Penzion U Čtyřl stku m pro v s připraven pohodov ubytov n v obci Bojanov, nedaleko města Seč a stejnojmenn přehrady v Železn ch hor ch Disponuje dostatečn mi kapacitami pro p ry turistů, rodiny na dovolen i školy v př amp iacute roděMn šek pod Brdy a Skalka Tipy na v let Tento tip na v let n s zavede do šestitis cov ho města v okrese Praha – z pad a jeho nejbližš ho okol Vzhledem k tomu, že Mn škem pod Brdy proch z d lnice i železničn trať, je tato lokalita dobře dostupn A i kd…Akce poř dan pro veřejnost MĚSTSK KNIHOVNA V KORYČANECH POŘ D PRAVIDELN AKCE PRO VEŘEJNOST JDE VŠECHNY ROZDĚLIT DO NĚKOLIKA KATEGORII AKCE PRO SENIORY AKCE PRO RODIČE S DĚTMI AKCE POŘ DAN MIMO PROSTORY KNIHOVNYubytov n v chalupě celoročně, majitel se v chalupě nezdržuje, v sezoně t denn pobyty, jinak možn kratš pobyty min 2 noci , v chalupě je možno kouřit Sport a z bava u chalupy a v jižn ch Čech ch Koup n a z bava u vodyV nab dce jsou kromě několika odrůd rajčat i okurky, papriky, roubovan bazalka, roubovan lilek, vodn a cukrov meloun Dostupnost jednotliv ch odrůd a prodejn obdob se může lišit, doporučujeme prodejnu kontaktovat předem Pěstitelsk boom zaž vaj jarn sal tov zeleniny a zejm na teplomiln plodov zeleninaKeltsk noc 2022 Harrachov Popis Krkonošsk open air festival s nejlepš m v hledem Keltsk noc se kon v Harrachově, v are lu skokansk ch můstků Nejv še položen festival v ČR V m nab z spoustu nejen hudebn ch zaj mavost Dalš informace Krakonošovo s r o , 731 587 787, mafuna trisestry cz ZDA SE AKCE KONKeltsk noc Kdy 7 8 2022 12 00 Kde Skokansk můstky Harrachov Přidat do sv ho Google kalend ře Krkonošsk open air festival s nejlepš m v hledem je opět tu Typ akce hudba ostatn hudba Dalš informace Adresa m sta kon nKeltsk noc Kdy 4 8 2022 16 00 Kde Skokansk můstky Harrachov Přidat do sv ho Google kalend ře Krkonošsk open air festival s nejlepš m v hledem je opět tu Typ akce hudba ostatn hudba Dalš informace Adresa m sta kon nKeltsk noc Z žitky Hrajeme o 5x 2 vstupenky na Keltskou noc Nenechte si uj t festival s nejlepš m v hledem a nejvyšš …Kelti jdou, Kelti jdou, zase bude Keltsk noc Přesněji řečeno půjde vlastně o noci tři Keltsk noc je totiž festivalem, kter se 9 – 11 8 uskutečn v are lu skokansk ch můstků v Harrachově př mo v Krkonošsk m n rodn m parku Vznikne tady festivalov městečko se vš m, co k němu patř a těšit se takKeltsk noc zah jena Vše pro zah jen dalš ho ročn ku Keltsk noci je připraveno Počas jsme si nemohli př t lepš , tak se přijeďte trochu ochladit do horsk ch v šinKeltsk noc 2019 dalš festival nab dnul program Pořadatel 18 ročn ku festivalu Keltsk noc , kter se bude konat ve dnech 19 a 20 července na Plumlově, zveřejnili program Po nějak době se jim sktečně dař pozvat na festival opravdovou hvězdu, kterou je bezesporu irsk muzikantka z Galway Sharon ShannonKELTSK NOC 2019 KELTSK NOC 2019 Soutěž o 2 vstupenky na steck Maj les 2019 Soutěž o 2 vstupenky na steck Maj les 2019 Open air sezonu již tradičně otv r steck Maj les Open air sezonu již tradičně otv r steck Maj les Doporučen festivaly ne Ud lostiKeltšt bohov Bohov př rody, lesa, živlů, věštěn , moudrosti, života a smrti Keltsk bůh Taranis, Teutatis, Esus, Lugh a keltsk bohyně Morrigan, Brigit a Epona Rohat lesn keltsk bůh Cernunn Keltšt bohov magie a čarodějnictv Keltov v Čech ch a čas druidůFestival s nejhezč m v hledem v ČR to je Keltsk noc Festival, kter mysl i na děti to je Keltsk noc Dva dny, dvě sc ny v are lu skokansk ch můstků v Harrachově Od 6 do 8 srpna se můžete těšit na spoustu kapel Krkonošsk dechovka, Bags, Kohout plaš smrt, Sour Bitch, Dukla Vozovna, Česk Srdce, MichalTři sestry Keltsk noc je za n mi Děkujeme Keltsk noc je za n mi Děkujeme Keltsk noc 2020 je spěšně za n mi Fotografie z letošn ho ročn ku již brzy najedete na facebooku ve fotogalerii Naše velk poděkov n patř všem partnerům festivalu, zejm na pivovaru Bran k a městu HarrachovKeltsk př rodn magie Přeji ti hlubok m r na běž c vlně Přeji ti hlubok m r na vanouc m větru Přeji ti hlubok m r na tich zemi Přeji ti hlubok m r z řiv ch hvězd Přeji ti hlubok m r v laskav noci Měs c a hvězdy ať na tebe vrhaj svou l čivou z ř Přeji ti hlubok m rKeltsk noc 26 7 2008 Dnes jsem měla vych zkov trajd n proložen kulturou Přes den jsme byly jen na kr tk ch vych zk ch, až k večeru přišlo to pravSlavnosti slunovratu a keltsk ohňov noc lt Zpět na Slavnosti slunovratu a keltsk ohňov noc nahoru V běr jazyka Překlad translations Mobiln aplikace Sledujte informace z našeho webu v mobiln aplikaci – V OBRAZE Aktu ln počasNevěsty už na smrt nevěř , pověra ale st le žije Svateb v květnu je m lo ON LINE Do Kyjeva dorazili st tn ci ze Španělska a D nska Řeš v lečn zločiny Hlavn str nka KELTSK NOC slavila dvacet let Kapela Tři sestry v sobotu dokonce třicetiny Zdroj Den k Hana Langrov26 ročn k krkonošsk ho festivalu s nejlepš m v hledem Keltsk noc proběhne 5 –7 8 2022 v HarrachověSpolečnost KELTSK NOC , z s vznikla v roce 2008 a s dl na adrese Na hr zi 117, 79803 Plumlov Hlavn m oborem činnosti je Činnosti ostatn ch organizac sdružuj c ch osoby za čelem prosazov n společn ch z jmů j nKeltsk noc v Harrachově HARRACHOV 26 ročn k krkonošsk ho festivalu s nejlepš m v hledem Keltsk noc proběhne 5 – 7 8 2022 v HarrachověKeltsk noc nen festival komerčn ho zaměřen , jej hlavn viz a posl n m bude i nad le – připom nat lidem z bavnou formou vz jemnou kulturn propojenost zem Evropy prostřednictv m quot keltstv quot , kter jako historick nit propojuje většinu zem Evropsk Unie a kter ovlivnila i kulturu mnoha zem po cel m světě Chceme tak uk zat, že i n š region jedar ze Země ze Mě dar vegetariansk , vegansk a raw cateringKouzeln noc mne pozvala do zahrady Z vojem křehk ho světla Měs c ji obl kal Nebe t m okem plňku hl dalo Zemi A hvězdy zp valy… Skř tkov zdobili pavučiny rosou V ly je měnily v drahokamy Rub n, ametyst, křišť l… Rub n, ametyst, křišť l…Keltsk Noc 2017 L b se v m album od BOSTRAM Prohl žet podobn alba Nahoru Koment ře Přidat nebo se přihlaste Vložit koment ř Koment ř lze odeslat kl vesovou zkratkou shift enter Přihl sit se Zavř t Přestat sledovat Opravdu si přejete odebratCo na v s ček na Keltsk noci 2019 a jinde nenajdete Stanov n zdarma v KRNAP jedin možnost jak ofici lně nocovat v hor ch O 50 levnějš parkov n proti předchoz m l tům pro milovn ky adrenalinu m me nab dku na zlevněn Bungee Jumping z televizn věžekeltsk noc 6 9 8 L b se v m album od bibineczka Prohl žet podobn alba Nahoru Koment ře Přidat Přihl sit a komentovat Přihl sit se Zavř t Přestat sledovat Opravdu si přejete odebrat vašeho obl bence SvKeltsk noc 2019 v Harrachově Jiř Klecan, 14 08 2019 Matti Nyk nen a Pavel Ploc, světov legendy ve skoc ch na lyž ch Ta prvn bohužel již odešla do lyžařsk ho nebe letos v noru, ta druh se spěšně věnuje politice a podnik n6 8 2022 14 00 00 8 8 2022 01 00 00 are l festivalu Keltsk Noc , Harrachov, Česk RepublikaKELTSK NOC , Z S Akce se kon pod z štitou hejtmana Olomouck ho kraje Ladislava Oklešťka Posledn změna 03 05 2017 15 17 47Lenka Sedl čkov Fotografie Photography HOME Editorial gtletn noci stejně temn jako hudba Floydů, vždycky když je slunovrat, tak Kelti vyv děj Kelti jdou, Kelti jdou, Kelti jdou a je jich moc, Kelti jdou, Kelti jdou, dneska bude keltsk nocKeltsk Noc 2020 p tek 7 8 2020 sobota 8 8 2020 are l festivalu Keltsk Noc Harrachov, Harrachov Facebook ud lost V krkonošsk m Harrachově, v n dhern m vysokohorsk m are lu př mo pod doskočištěm mamut ho můstku vystoup kapely Tři sestry, Vypsan fixa, Wohnout, Rybičky 48, Mň ga aKeltsk noc se již počtvrt chyst pod můstky Harrachov – Vše nasvědčuje tomu, že se pod mamut m skokansk m můstkem Keltsk noc dobře zabydlela… 28 7 2010 Porciunkule zač n v p tek Hostinn – Na tři dny město pod obry ovl dne tradičn Porciunkule 24 6 2010
174 | 184 | 37 | 151 | 21