Folkepensionen


Folkepensionen udbetales af Udbetaling Danmark Ans gningen skal ske via borger dk Hvis du ikke kan ans ge digitalt, skal du henvende dig p borgerservice Der findes en r kke till g til folkepensionen , som du har mulighed for at s ge Din indkomst og formue har betydning for, hvilke till g du kan f og hvor meget du kan fhvor gammel du er p det tidspunkt, hvor du v lger at f folkepensionen udbetalt hvordan du v lger at f dit ventetill g udbetalt Udbetaling Danmark anbefaler, at du kontakter en privat r dgiver, hvis du vil have r dgivning om, om det kan betale sig for dig at udskyde din pension Udbetaling Danmark kan kun vejlede dig om reglerneHvis du bliver ldre end den gennemsnitlige levetid for personer p 65 r, kan det v re klogt at udskyde pensionen , Udskyder du folkepensionen i 5 r til du bliver 70 r, vil folkepensionen til den tid blive for get med 34 i resten af dit liv Men afg r du ved d den, f r du er fyldt 85 r, s har du truffet et d rligt valgHar du pension i en af f lgende pensionsordninger, kan du her l se, hvordan pensionen reguleres, b de mens du sparer op, og n r pensionen udbetales Det g lder alle typer af pensioner, herunder prognoser for b de den f rste og efterf lgende udbetalinger P Regulativ 2019 P Regulativ 2011, tidligere DIP Regulativ 4Is r 6 10 r f r folkepensionen Derfor foreslog Forsikring amp Pension tilbage i 2017, da aldersopsparing blev vedtaget af Folketinget, at den h je gr nse for indskud p aldersopsparing udvides fra 5 r f r folkepensionsalderen til indtil 10 r f r Det vandt ikke opbakning dengang, men det vil i regneeksemplet betyde, at overskuddetWhat you need to know about pension in Denmark Accept cookies This website lifeindenmark dk and lifeindenmark borger dk uses cookies …Min kone er i r blevet tildelt f rtidspension Igennem rene har hun sparet op p nogle forskellige pensionsordninger i sine erhvervsaktive r Bliver hun trukket i sin f rtidspension, n r hun p et tidspunkt f r udbetalinger fra disse pensioner Har det i den forbindelse betydning, hvilken alder hun har p udbetalingstidspunktet Min kone st r desuden til p …Og vil du l se mere om, hvordan folkepensionen beregnes og udbetales, s klik ind p siderne nedenfor Her kan du bl a pr ve konsekvensberegneren og se, hvad der sker med din pension, hvis du arbejder ekstra ved siden af pensionen Hvor meget m …Aldersopsparing f din pension udbetalt p n gang Med en aldersopsparing kan du f udbetalt din opsparing som t stort bel b Du bestemmer selv, hvorn r aldersopsparingen skal udbetales – bare det ikke sker, f r du har n et den tidligste pensionsalder, som g lder for din pensionsordningL nindeholdelse er den “strengeste” metode, som bruges i danmark for at inddrive g ld Det er kun SKAT, der kan foretage l nindeholdelse og KUN for g ld til det offentlige Kort sagt har SKAT opgivet at lave en frivillig betalingsordning med dig og derfor tr kker de nu penge direkte fra din indkomst, INDEN du f r den udbetaltEn livsvarig livrente er et trygt supplement til folkepensionen Med en livsvarig livrente slipper pengene ikke op Du f r udbetalt et fast bel b hver m ned, …Till g til folkepensionen Som folkepensionist kan du muligvis have ret til tilskud Din indkomst og formue har betydning for, hvilke tilskud du kan f , og hvor meget du kan f Du kan s ge om f lgende till g boligst tte, der er et tilskud til din husleje varmetill g, der er et tilskud til at d kke dine varmeudgifterUds t folkepensionen Ekstra till g Hj lp til konomien konomisk tr ngte pensionister, vil have mulighed for at s ge ekstra till g og ydelser, fx personligt till g, helbredstill g, varmetill g, ldrecheck mv Ved ekstra till g g lder typisk en formuegr nse 91 900 kr i 2022hvor gammel du er p det tidspunkt, hvor du v lger at f folkepensionen udbetalt hvordan du v lger at f dit ventetill g udbetalt Udbetaling Danmark anbefaler, at du kontakter en privat r dgiver, hvis du vil have r dgivning om, om det kan betale sig for dig at udskyde din pension Udbetaling Danmark kan kun vejlede dig om reglerneFolkepensionen fungerer ogs nogenlunde p samme m de hvor man i Danmark f r et grundbel b og et pensionstill g, f r man i Norge en grundpensjon og et s rtill g I begge lande er man berettiget til pension, n r man boet i landet i 3 r efter man er fyldt 16 r – og fuld pension hvis man har boet i landet i 40 r eller mereUdlandsophold kan p virke folkepensionen Denne beregning viser kun venteprocent og ventetill g i forhold til en fuld folkepension Derfor skal du tage h jde for dette, n r du f r vist det vejledende bel b i resultatet af beregningenSt rrelsen af alderspensionen afh nger af, hvor mange r du har arbejdet, og hvor meget du har tjent Alderspensionen fra det offentlige er en livsvarig pension, som oph rer ved d den Denne pension kan s ledes ikke arves Hvis du har v ret socialt sikret i flere nordiske lande p baggrund af bop l eller arbejde, kan du somEngangstill gget er beregnet ud fra den g ldende sats for grundbel b og det antal m neder, du har optjent venteprocent i efter 1 juli 2018 Engangstill gget bliver udbetalt sammen med din f rste pension Samtidig f r du den venteprocent, du har optjent efter 1 juli 2018, udbetalt som et m nedligt till g til din folkepension over 10 rFocus Som regel f r du automatisk dine fradrag og betaler den rigtige skat af pension og efterl n Din bank eller dit pensionsselskab betaler automatisk 15, 3 skat af dit pensionsafkast renter Tjek eller ret din forskudsopg relse, n r du indbetaler til pension Ratepension Skriv din indbetaling i felt 416N r l nsedlen skiftes ud med Folkepensionen , oplever de fleste en nedgang i deres m nedlige indt gt Ratepensionen er en god m de at forh je din faste m nedlige indt gt p , n r du bliver pensionist S undg r du et stort fald i dit r dighedsbel b P den m de kan du stadig leve et fuldt liv som pensionist med en sund konomiKildeskattelovens 48 E Der kan ikke ske l nindeholdelse i A indkomst, der er beskattet efter kildeskattelovens 48 E Se g ldsinddrivelseslovens 10, stk 2, 3 pkt Kildeskattelovens 48 E omhandler forskerskatteordningenModregning af din pensionsopsparing afh nger af, om du opfylder udskydelsesreglen og hvilken pensionstype, der er tale om Det er v rdien af pensionsformuen ved efterl nsalderen eller den rlige pensionsydelse, der bliver lagt til grund for modregning af pension i efterl n Alle dine pensionsopsparinger har betydning for din efterl nDe fleste pensionister har en st rre eller mindre privat pensionsopsparing Har du v ret meldt ud af fleksydelsesordningen, og nsker du at melde dig ind igen, skal du ans ge om det Se bekendtg relsen nr Hvis du har f et ovenn vnte udbetalinger, vil du fra kalender ret efter, miste retten til at indbetale op til den h je indbetalingsgr nse Du f r ikke skattefradrag for dineFolkepensionen best r af et grundbel b og et till g Grundbel bet er p 72 756 kr om ret 2016 og er ens for enlige og for gifte Hertil kommer et pensionstill g p op til 76 788 kr r for enlige reelt enlige og 37 632 kr r for gifte samlevende begge 2016 bel b Pensionstill gget reduceres, eller bortfalder helt, hvisDet er muligt at s ge op til et halvt r inden du har ret til at f folkepension Hvis du glemmer at s ge om folkepension , kan du s ge med tilbagevirkende kraft Der er nogle ydelser i forbindelse med folkepensionen , som ikke kan udbetales med tilbagevirkende kraft Som folkepensionist kan du s ge om till g, hvis du opfylder kraveneRetsinformation dk er indgangen til det f lles statslige retsinformationssystem, der giver adgang til alle g ldende love, bekendtg relser og cirkul rer m v Der er ogs adgang til Folketingets dokumenter og beretninger fra Folketingets OmbudsmandB 223 Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af modregningen af arbejdsindkomst i folkepensionen Af Marcus Knuth KF , Brigitte Klintskov Jerkel KF , Mona Juul KF og S ren Pape Poulsen KF Udvalg Besk ftigelsesudvalget Samling 2020 21Folkepensionen er en bop lsbaseret social ydelse, og tildelingen og st rrelsen af pensionen afh nger af, hvor l nge du har v ret forsikret, og dermed hvor l nge du har boet i Finland og dine eventuelle vrige pensionsindt gter Folkepensionen administreres af Folkpensionsanstalten FPAPensionsmodtager i Frankrig Beskatningen af pensioner i Frankrig afh nger helt af, fra hvilket land pensionerne stammer, og hvilken type pension der er tale om Hvis du flytter fra Danmark til Frankrig, vil de typiske danske pensioner s som ratepensioner, livrenter, folkepension og ATP blive beskattet i Danmark efter interne danske reglerFolkepensionen anses typisk for en ydelse, man fortjener efter et langt liv p arbejdsmarkedet, mens folk p kontanthj lp m ske ikke altid har gjort nok for at fors rge sig selv Ja, nogle anser dem ligefrem for ’nassere’ M ske er det s danne holdninger, der f r nogle arbejdsl se til at blive v k, n r der er familiefest ”Folkepensionen i dag er nemlig meget mere end det grundbel b p 6 327 kroner om m neden f r skat, som n sten alle pensionister modtager Men ved netop det bel b er der ikke noget at v re i tvivl om, hvis man sp rger de forskere, som TjekDet har talt medDen rente, du f r p din pension, hedder en kontorente I 2022 fik de fleste 3, 54 i rente f r skat Men det afh nger af, hvilken pensionsordning du har I 2022 forventer vi, at de fleste f r 8, 85 i rente f r skat men det kan du f rst se p det pensionsoverblik, du f r i …Folkepensionen , der giver enhver borger ret til folkepension uanset indkomst, blev for eksempel indf rt i 1956 Og i 1964 vedtog Folketinget, at kommunerne skulle oprette det n dvendige antal daginstitutionspladser, s ledes at alle familier skulle f mulighed for at f deres b rn i for eksempel b rnehaveDu kan i enkelte tilf lde f eftergivet din g ld, selvom nogle af punkterne g lder for dig Det kan du, fordi vi laver en samlet vurdering af dine konomiske, sociale og helbredsm ssige forhold Hvis din g ld fx st r i vejen for, at du kan f et arbejde, kan det tale for eftergivelse Du skal dokumentere, at du ikke kan betale din g ldFolkepensionen , der giver enhver borger ret til folkepension uanset indkomst, blev for eksempel indf rt i 1956 Sygel nsordningen kom til i 1960 Den konomiske v kst bet d ogs , at der var get behov for arbejdskraft Mange danske kvinder kom ud p arbejdsmarkedet Tidligere havde langt de fleste gifte kvinder passet hus og b rn, mensBesk ftigelsesministeriets lov nr 455 af 10 6 1997, jf lovbekendtg relse nr 241 af 12 2 2022 med f lgende ndringslove indarbejdet lov nr 466 af 20 3 2022 Ret til uddannelse for personer, der har arbejdet i minkerhvervet eller f lgeerhverv, inden for en pulje i 2022 2 LF 186 2020 21 ,Sygedagpenge skulle fra 1973 udbetales til man blev rask, skulle revalideres eller pensioneres Der var allerede i 1957 gennemf rt en forbedring af folkepensionen , der fra 1970 skulle udbetales som fuld folkepension til alle i et kraftigt nske om at fjerne de sidste rester af diskrimination af begrebet offentlig fors rgelse BistandslovenDette princip er helt grundl ggende for den danske velf rdsmodel og kan siges at v re f dt i 1953, hvor ideen til den f rste universelle ydelse, folkepensionen , blev f dt I 1957 blev det vedtaget ved lov, at alle borgere over 67 r fik ret til et mindstebel b uanset formue, tidligere erhvervsaktivitet og indkomstSatserne for folkepensionen i 2018 er p trapperne Du kan f en mail, s du automatisk f r besked, n r satserne er klar p vores hjemmeside Tilmeld dig via linketFolkepensionen skal forh jes, og alle offentlige s rpensioner afvikles get brug af folkeafstemninger – for eksempel ved bygning af st rre broforbindelser Sygehusenes ventelister afskaffes Opstramning af uddannelsessektoren med v gt p kvalitet og dygtighed Kilde Fremskridtspartiets principprogram 1996 ISBN 87 89766 08 3Marianne Jelved Charlottenlund, Danmark Marianne Bruus Jelved, f dd Hirsbro 5 september 1943 i Charlottenlund, r en dansk politiker och tidigare ekonomiminister, den f rsta kvinnan i Danmark att inneha det mbetet Hon r dessutom den f rsta kvinnan som har varit partiledare f r Radikale Venstre Hon sitter nu som partiets1956 Folkepensionen indf res for alle og f r betydning for de sindslidendes mulighed for at klare sig selv 1957 Distriktspsykiatrien p Sans 1965 Afinstitutionaliseringen og distriktspsykiatrien tager fart i USA Tankerne om det terapeutiske samfund opst r Afpr ves bla i Glostrupend de fleste OECD lande, eftersom folkepensionen for de ldre er udformet til at yde et grundl ggende indkomstniveau, og de fleste p arbejdsmarkedet har private pensionsordninger fra deres arbejde, som de kan tr kke p , n r de pensioneres Dog vil antallet af arbejdsdygtige personer blandt befolkningen falde om et par r, og denFolkepensionen anses typisk for en ydelse, man fortjener efter et langt liv p arbejdsmarkedet, mens folk p kontanthj lp m ske ikke altid har gjort nok for at fors rge sig selv Ja, nogle anser dem ligefrem for ’nassere’ M ske er det s danne holdninger, der f r nogle arbejdsl se til at blive v k, n r der er familiefest ”Der er st rre usikkerhed om folkepensionen og om udsigten til afkast fremover Samtidig er de unge bevidste om, at de skal forvente at leve og arbejde l ngere og nsker medindflydelse p , hvorn r de tr kker sig tilbage, siger medlemsdirekt r Tomas …Temos todos os tipos de testes, como testes de trivialidades tr via , testes de QI, testes de personalidade, testes psicol gicos, testes espirituais, testes de sa de, testes sobre identidade, testes para crian as, testes para adultos, testes divertidos com respostas, testes l gicos e …infolinia stary browar 61 667 11 11 galeria pestka 61 820 34 29 poznaŃ city center 723 70 00 11Folkepensionen er vores f rste universelle velf rdsydelse og en grundpille i velf rdsstaten, men ogs en bombe under samfunds konomien I Altingets… Delt af Jacob Pedersen Erfaring Freelancejournalist Altinget dk feb 2022 – nu 1 r 4 m nederRegeringen har sat tredobbeltl sen p pause, som normalt bruges til at beregne det rlige bel b, folkepensionen vil stige med I stedet vil der blive brugt en dobbeltl s, der kasserer en stigning i forbindelse med indtjening, som er blevet sk vt af coronavirus pandemienSin categor a ldrebyrden velf rdsstatenVis PDF Folketingets Besk ftigelsesudvalg lov ft dk Besk ftigelsesministeren Holmens Kanal 20 1060 K benhavn K T 45 72 20 50 00 E bm bm dk www bm dk CVR 10172748 J nr 22 04784 26 april 2022 H ringssvar og h ringsnotat vedr rende lovforslag om afskaf felse af gtef lle samlever modregning i social pension m v K re medlemmer af …100 rs jubil um Dansk forsker afsl rede lens hemmelighed Bo Poulsen 1 item of Media coverage Press Media Press MediaI dag pr senteres Kulturministeriets Danmarkskanon , hvor den kristne kulturarv netop kom ind p listen over 10 centrale danske v rdier Et vigtigt signal, mener historiker En nationalromantisk velse, mener professor i filosofiFolkepensionen best r af et grundtill g og et pensionstill gget Afh ngig af ens indt gt, b de fra samlever gtef lle, og egne pensionsordninger reguleres pensionstill gget Ved st rre udbetalinger fra egne pensionsordninger eller st rre indkomst hos gtef lle kan pensionstill gget helt forsvindeBeklager Informationen kan ikke vises i jeblikketAldersopsparing f din pension udbetalt p n gang Med en aldersopsparing kan du f udbetalt din opsparing som t stort bel b Du bestemmer selv, hvorn r aldersopsparingen skal udbetales – bare det ikke sker, f r du har n et den tidligste pensionsalder, som g lder for din pensionsordningL nindeholdelse er den “strengeste” metode, som bruges i danmark for at inddrive g ld Det er kun SKAT, der kan foretage l nindeholdelse og KUN for g ld til det offentlige Kort sagt har SKAT opgivet at lave en frivillig betalingsordning med dig og derfor tr kker de nu penge direkte fra din indkomst, INDEN du f r den udbetaltDin tr kprocent s ttes op SKAT har lov til at tilbageholde en del af din l n som afdrag p din g ld, hvis du skylder penge til det offentlige og ikke har f et en afdragsordning p plads Det kaldes l nindeholdelse , fordi det betyder, at du ikke f r udbetalt din ”normale l n”, da din tr kprocent s ttes opFleksjob og opsigelse ved 65 r Sp rgsm l Vi har ansat en person i et fleksjob – efter de gamle fleksjobregler Skal den ansatte selv sige op fra sit fleksjob, n r p g ldende bliver 65 r, eller sker det naturligt, grundet loven kun g lder til det fyldte 65 rDet arbejde, som du har de sidste seks r op til folkepensionen , t ller ikke med For personer, som er f dt i 1963, 1964, 1967 og 1968, fastl gges ancienniteten, n r personen er syv r fra folkepensionsalderenModregning af din pensionsopsparing afh nger af, om du opfylder udskydelsesreglen og hvilken pensionstype, der er tale om Det er v rdien af pensionsformuen ved efterl nsalderen eller den rlige pensionsydelse, der bliver lagt til grund for modregning af pension i efterl n Alle dine pensionsopsparinger har betydning for din efterl nDet er muligt at s ge op til et halvt r inden du har ret til at f folkepension Hvis du glemmer at s ge om folkepension , kan du s ge med tilbagevirkende kraft Der er nogle ydelser i forbindelse med folkepensionen , som ikke kan udbetales med tilbagevirkende kraft Som folkepensionist kan du s ge om till g, hvis du opfylder kraveneRetsinformation dk er indgangen til det f lles statslige retsinformationssystem, der giver adgang til alle g ldende love, bekendtg relser og cirkul rer m v Der er ogs adgang til Folketingets dokumenter og beretninger fra Folketingets OmbudsmandFolkepensionen best r af et grundbel b og et till g Grundbel bet er p 72 756 kr om ret 2016 og er ens for enlige og for gifte Hertil kommer et pensionstill g p op til 76 788 kr r for enlige reelt enlige og 37 632 kr r for gifte samlevende begge 2016 bel b Pensionstill gget reduceres, eller bortfalder helt, hvisFolkepensionen i 1957 Bistandsloven i 1976 Fremtidens velf rdsstat Eksemplarfremstilling, herunder print eller kopiering af hele eller dele af l ringsportalen, er kun tilladt, hvis institutionen har indg et en aftale med Copydan Tekst amp Node, og …En livsvarig livrente er et trygt supplement til folkepensionen Med en livsvarig livrente slipper pengene ikke op Du f r udbetalt et fast bel b hver m ned, …B 21 Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af modregningen af arbejdsindkomst i folkepensionen Af Mette Abildgaard KF , Niels Flemming Hansen KF , Rasmus Jarlov KF og S ren Pape Poulsen KF Udvalg Besk ftigelsesudvalget Samling 2022 22B 223 Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af modregningen af arbejdsindkomst i folkepensionen Af Marcus Knuth KF , Brigitte Klintskov Jerkel KF , Mona Juul KF og S ren Pape Poulsen KF Udvalg Besk ftigelsesudvalget Samling 2020 21Satsen for folkepensionen udg r i 2020 pr m ned f r skat 13 541 kr for enlige og 9 995 kr for gifte eller samlevende Hvis du har indkomster ved siden af din folkepension, kan dit grundbel b og pensionstill g dog blive sat nedFolkepensionen Du har som regel ret til fuld folkepension, hvis du er dansk statsborger og bor i Danmark Der gl der s rlige regler, hvis du fx har boet i udlandet eller er flygtning ATP Livslang pension 9 ud af 10 af os indbetaler til ATP, der bliver udbetalt fra …Du er ogs velkommen til at kontakte os p telefon 70 33 99 99 eller e mail kontakt velliv dk Vores mailsystem er TLS sikret transport layer security Det betyder, at du godt kan skrive dine oplysninger til os, n r du mailer til os Vi anbefaler dog, at vores kunder f rst og fremmest benytter kontaktformularen her p sidenPensionsmodtager i Frankrig Beskatningen af pensioner i Frankrig afh nger helt af, fra hvilket land pensionerne stammer, og hvilken type pension der er tale om Hvis du flytter fra Danmark til Frankrig, vil de typiske danske pensioner s som ratepensioner, livrenter, folkepension og ATP blive beskattet i Danmark efter interne danske reglerSpanien Prisniveau Her kan du finde alle oplysninger om, hvor meget det koster at bo, rejse rundt, eller holde ferie i Spanien Spain P denne side har vi lavet lister baseret p priserne p en bred vifte af produkter, varer og tjenesterom afskaffelse af modregningen af arbejdsindkomst i folkepensionen Folketinget p l gger regeringen inden udgangen af indev rende folketings r at frems tte lovforslag, der afskaffer modreg ningen i folkepensionens grundbel b som f lge af arbejdsindkomst Beslutningsforslag nr B 21 Folketinget 2022 22 AX026773Folkepensionen er den allersidste overf rselsindkomst, der skal h ves Pensionister er i forvejen langt den mest velhavende gruppe p overf rselsindkomst Hvorfor skal de have endnu mere Hvis der er en overf rselsindkomst, der skal h ves, s er det udeboende SURatepension kan ogs v re et supplement til for eksempel en livsvarig pension livrente og folkepensionen Med en ratepension har du en attraktiv opsparingsform, som kan v re med til at sikre, at du kan forts tte din livsstil, selvom du ikke arbejder mere Du f r nemlig et fast bel b hver m ned fra den dag, du g r p pension og mindstFolkepensionen skal reguleres med velstanden Folkepensionister skal nyde godt af velstandsfremgangen i samfundet N r samfundet bliver rigere, skal folkepensionen derfor reguleres op i samme takt Det er de ldre, der har lagt grunden til vores velstand i dag Derfor skal de ogs have andel i fremgangen, selvom de ikke l ngere tjener pengeDet er ofte det land, hvor du bor Hvis din fulde skattepligt til Danmark skal oph re, skal du opgive din bop l her Det sker, hvis du fraflytter din lejebolig, s lger din hel rsbolig eller lejer den ud i en periode p mindst 3 r uden mulighed for opsigelse Efter du er flyttet, m du i l bet af 12 m neder ikke opholde dig i Danmark iFolkepensionen er uundv rlig for rigtig mange mennesker – den er unik – og der vil v re brug for den mange r ud i fremtiden Folkepensionen er finansieret ovDu har et ekstra fradrag for indbetalinger til fradragsberettigede pensioner p op til 75 600 kr 2022 Det ekstra fradrag er s rligt attraktivt, hvis du har mindre end 15 r til folkepensionen Har du mere end 15 r til folkepensionsalderen Du har et fradrag p 12 af din pensionsindbetaling op til 75 600 kr 2022Folkepensionen anses typisk for en ydelse, man fortjener efter et langt liv p arbejdsmarkedet, mens folk p kontanthj lp m ske ikke altid har gjort nok for at fors rge sig selv Ja, nogle anser dem ligefrem for ’nassere’ M ske er det s danne holdninger, der f r nogle arbejdsl se til at blive v k, n r der er familiefest ”Regeringen har sat tredobbeltl sen p pause, som normalt bruges til at beregne det rlige bel b, folkepensionen vil stige med I stedet vil der blive brugt en dobbeltl s, der kasserer en stigning i forbindelse med indtjening, som er blevet sk vt af coronavirus pandemienFolkepensionen er vores f rste universelle velf rdsydelse og en grundpille i velf rdsstaten, men ogs en bombe under samfunds konomien I Altingets… Delt af Jacob Pedersen Erfaring Freelancejournalist Altinget dk feb 2022 – nu 1 r 4 m nederVis PDF Folketingets Besk ftigelsesudvalg lov ft dk Besk ftigelsesministeren Holmens Kanal 20 1060 K benhavn K T 45 72 20 50 00 E bm bm dk www bm dk CVR 10172748 J nr 22 04784 26 april 2022 H ringssvar og h ringsnotat vedr rende lovforslag om afskaf felse af gtef lle samlever modregning i social pension m v K re medlemmer af …
160 | 159 | 194 | 45 | 141